gift cards

کارت هدیه به چه مبالغی در سایت موجود است؟

کارت های موجود 5، 10، 20، 50، 100 می باشد علاوه بر ان شما می توانید با تماس با ما به مبالغ مورد نظر کارت هدیه سفارش و در اختیار دیگران قرار دهید.

کارت هدیه چیست؟

شما می توانید با خرید کارت هدیه و اهدا ان به دوستان و یا علاقمندان خود به مبالغ موجود در سایت اجازه خرید از فروشگاه شاپ 724 را بدون پرداخت پول بدهید.

تا چه مدتی کارت هدیه اعتبار دارد؟

اصولا تا یکسال پس از تهیه ، مگر انکه با نظر درخواست کننده مدت خرید آن تغییر نماید.

ایا میتوان با کارت هدیه شما از فروشگاههای دیگر خرید نمود؟

خیر ، کارت های هدیه صرفا متعلق به فروشگاه شاپ 724 می باشد.

ایا امکان خرید از فروشگاه شما با کارت هدیه دیگر فروشگاهها وجود دارد؟

خیر، صرفا با کارت های خریداری شده شاپ724 می توانید از فروشگاه ما خرید نمایید.